Katarina Thomassen

Elisabeth Lindell Norén

Inga Maria Ahlgren
Inga Maria Ahlgren
Julia Bergström
Julia Bergström
Keramisk konst

Pia Soininen Jagerman

Vi samarbetar med Svenska konstnärsförbundet och Konstnärsalliansen. Medlemmar har rabatt på ordinarie gallerihyra.

Välkommen att boka utställning!

Julia Bergström

Mia Ärlegård

Inga-Marie Ahlgren

Mats Bergmark